Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Imagine Your Crush | An Annoying Boy - Part 1
Editz Offical
Editz Offical 4.88N theo dõi 27 Videos 1.08TR lượt xem 2019-07-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem347.65N
Thích tỷ lệ 1.72%
Số lần bình luận522
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 63.26TR - 113.88TR
Tỷ lệ tương tác 3.22%
Thẻ gắn
#crush #love #howtotellifaboylikesyou
Giới thiệu
❤️❤️ Hope you enjoy ❤️❤️
Mở