Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
모르는 사람한테 폰허x 달라고해버렸다..
룬레이
룬레이 144N theo dõi 109 Videos 21.69TR lượt xem 2022-05-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem14N
Thích tỷ lệ 3.06%
Số lần bình luận53
Tỷ lệ lượt xem 9.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.37TR - 11.46TR
Tỷ lệ tương tác 6.85%
Thẻ gắn
룬레이
Giới thiệu
➜ 트위치에서 평일 8시(금요일 제외), 주말 6시 생방송 보러오기!
https://www.twitch.tv/runray_

➜ 트게더를 통하여 다른 시청자들과 소통해보세요!
https://tgd.kr/runray_

➜ 영상편집 - 땅콩봇

➜ 썸네일 - 단단(@dan_dkrak)

--------------------------------------------------------------------------
Song :
Love - Ikson
http://www.soundcloud.com/ikson
--------------------------------------------------------------------------
Song:
Windfall - TheFatRat
--------------------------------------------------------------------------
Mở