Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Food for Life
Lyn kape
Lyn kape 666 theo dõi 7 Videos 3.56N lượt xem 2020-06-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem300
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 45%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 44.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)