Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
개그콘서트gagconcert - [랜덤 울화통] 서태훈 칭찬해줬는데 왜 욕먹어ㅋㅋ.20190721
KBS Entertain
KBS Entertain 4.79TR theo dõi 107135 Videos 8.03TỶ lượt xem 2019-07-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-24
Tổng số lượt xem87.05N
Thích tỷ lệ 0.67%
Số lần bình luận70
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 39.58TR - 71.27TR
Tỷ lệ tương tác 1.47%
Thẻ gắn
South Korea Entertainment Funny KBS KBS1 KBS2 개그콘서트 20190721 코미디 개그 개그프로그램 개그무대 예능 개그프로 개그맨
Giới thiệu
[랜덤 울화통] 서태훈 칭찬해줬는데 왜 욕먹어ㅋㅋ
Mở