Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jose Luis Perales Se canso de esperar
marirosaabril
marirosaabril 24.9N theo dõi 15 Videos 1.43TR lượt xem 2009-07-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.22TR
Thích tỷ lệ 0.25%
Số lần bình luận454
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 587.6TR - 1.05TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.39%
Thẻ gắn
Jose Luis Perales Se canso de esperar
Giới thiệu