Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[10월 19일 공개방송]엘앤에프1000%이상급등/제2의 엘엔에프찾기!
감은숙 '차트여신'
감은숙 '차트여신' 3.5N theo dõi 241 Videos 128.56N lượt xem 2021-10-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-13
Tổng số lượt xem815
Thích tỷ lệ 4.79%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 23.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 364N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 6.01%
Thẻ gắn
감은숙 감은숙 주식 주식고수 주식전문가 와우넷 감은숙 청년주식 주식공부 주식교육 주식대학 주식투자 주식기초 주식전략 주식교육 유튜브 와우넷 한국경제TV 와우넷파트너 주식부자 시황 공시 종목 차트 분석 주가 코스피 코스닥 적정주가 차트해부학 종목분석 종목발굴 찐주식발굴 기본분석학 주식 증권 재테크 투자 아이주식 학생주식 학생투자 학생재테크 재테크 기초 감은숙 자판기
Giới thiệu
#한국경제TV #와우넷 #감은숙

[10월 19일 공개방송]
▶지금부터 주식공부 다시 시작이다 ! 저자특강 d-day!
▶ 감은숙 전문가의 17년 노하우! 종목 선정의 걱정이 없다

대형주 중형주 소형주 테마주 개별주 까지
최저점매수~ 중기 스윙 단기 매매
인공지능 검색기 ' 종목 X-파일'! 전격 출시
매일 급등주 속출/ 중기 대시세 종목 추출

[감은숙의 주식대학]
청년들은 어디서 주식을 공부해야할까요?
주식 올 A학점, 돈버는 주식공부,
주식 전문가 "감은숙의 주식대학"에서 시작해보세요!

------------------------------------------------------------------------------------------

※ 본 방송은 투자 판단을 위한 조언일 뿐,
투자 결정과 결과에 대한 책임은 투자자 개개인에게 있음을 알려드립니다.

■ 감은숙 주식대학 무료등록 ☞ https://bit.ly/3eTsHfI 구독버튼클릭!
■ 감은숙 대표 '파트너방송’ 가입안내 ☞ https://bit.ly/3w8BPD2
■ 와우넷 가입센터 전화번호 ☞ 1599-0700 / 08:00~18:00
■ 주식투자 와우넷 유튜브 ☞ https://bit.ly/30Xblqk
Mở