Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[놀이훈련소X플랜트비] 아이들이 직접 심는 참고 영상!
교사에관하여
교사에관하여 5.47N theo dõi 52 Videos 229.25N lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-13
Tổng số lượt xem184
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 2.72%
Thẻ gắn
Giới thiệu
https://smartstore.naver.com/ptc_playtrainingcenter/products/5706327740

네이버 스마트스토어 [놀이훈련소] 에서 구매하신다면 해당 영상을 참고해주시면 감사하겠습니다 :)
Mở