Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Carnation® Origen Vegetal
Recetas Nestlé
Recetas Nestlé 468N theo dõi 969 Videos 108.79TR lượt xem 2021-07-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-13
Tổng số lượt xem798
Thích tỷ lệ 86.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 1.63%
Thẻ gắn
Nestlé Recetas Videorecetas Cuidarse es Disfrutar carnation smoothies
Giới thiệu
Nueva Base avena.
Descubre más aquí
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)