Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
AVG Heist Nerf Go Fishing X Girls Nerf Guns Robbers Group Heist Competition Nerf Gun Roasted Chicken
AVG Heist Nerf
AVG Heist Nerf 30.1N theo dõi 38 Videos 10.49TR lượt xem 2020-08-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem21.14N
Thích tỷ lệ 78.2%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 70.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.62TR - 11.14TR
Tỷ lệ tương tác 0.55%
Thẻ gắn
AVG Heist Nerf AVG AVG Nerf War Heist Heist Nerf Go Fishing X Girls Nerf Guns Go Fishing X Girls Nerf Guns Group Heist Competition Nerf Gun Roasted Chicken Nerf Gun Roasted Chicken Roasted Chicken nerf nerf war battle nerfs robbers group nerf squad nerf mod nerf fps battle nerf war Competition gaming fps nerf blaster nerf guns nerf guns game guns guns game nerf battle nerf guns war battle nerf battlenerfwar robber group funny funny nerf
Giới thiệu
AVG Heist Nerf Go Fishing X Girls Nerf Guns Robbers Group Heist Competition Nerf Gun Roasted Chicken
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)