Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
흔한남매 감옥에 갇히다! 감옥 탈출 게임!! ㅋㅋㅋㅋ
흔한남매
흔한남매 2.26TR theo dõi 820 Videos 2.23TỶ lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-02
Tổng số lượt xem1.2TR
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận3.66N
Tỷ lệ lượt xem 53.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 548.16TR - 986.69TR
Tỷ lệ tương tác 5.98%
Thẻ gắn
웃찾사 웃찾사흔한남매 흔한남매 현실남매 공감 개그 개그맨 한으뜸 장다운 에이미 으뜸 시트콤 코미디 흔한게임 흔한남매 게임 감옥탈출 감옥탈출 리메이크 플래쉬게임 탈출게임 흔한남매 로블록스 흔한남매 마크
Giới thiệu
벌써 7월의 마지막 날이라뇨... 이럴수가...
하지만~ 남은 방학들과 여름 우리와 함께 재밌게 놀자구용 ㅋㅋㅋ
오늘도 너무 감사하고 따룽해요^^ 냐하
---------------------------------------------------------------------------
안녕하세요~ 코미디 크리에이터
웃찾사 '흔한남매' 팀에 SBS 개그맨 한으뜸, 장다운입니다.
코미디를 좋아해서 만들게 된 채널이구요~
흔한남매 뿐만 아니라 새로운 개그 코너도 이 채널에 선보이려고 합니다~!!
개그 뿐만 아니라 시트콤, 먹방, 만들기, 실험, 일상, 커플(실제 커플입니다.ㅋㅋ)등
다양한 영상들도 기대해주세요~
흔한남매 채널을 구독하시면~ 재미+상큼+병맛+발랄한 영상으로 보답하겠습니다~
구독~꾸우우우욱~~ 눌러쥬시고 예뿌게 봐쥬세효~~~냐핫!!

*비지니스 문의: [email protected]
*흔한남매 공식 홈페이지: www.hhnm.kr
*흔한 남매의 일상이 궁금하다면?? (흔한일상): https://www.youtube.com/channel/UCy-N......
*흔한남매 공식 인스타 : https://www.instagram.com/nyaha_offic...
*흔한남매 틱톡ID: nya_ha
음악 출처

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Black Comedy - https://youtu.be/gHlSF3VpB9U

Comic Hero by Kevin MacLeod
License: CC BY 3.0 (http://goo.gl/BlcHZR)
Download link : https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100286&Search=Search

* Kevin MacLeod의 Amazing Plan - Silent Film Dark에는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스가 적용됩니다. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100737
아티스트: http://incompetech.com/

* Kevin MacLeod의 Barroom Ballet - Silent Film Light에는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스가 적용됩니다. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100310
아티스트: http://incompetech.com/

* Kevin MacLeod의 Merry Go - Silent Film Light에는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스가 적용됩니다. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100731
아티스트: http://incompetech.com/

* Kevin MacLeod의 Doh De Oh에는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스가 적용됩니다. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100255
아티스트: http://incompetech.com/

* Kevin MacLeod의 Batty McFaddin - Silent Film Light에는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스가 적용됩니다. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200003
아티스트: http://incompetech.com/

* Kevin MacLeod의 Fluffing a Duck에는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스가 적용됩니다. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100768
아티스트: http://incompetech.com/
Mở