Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
i Need a Doctor
Mariana Roberta
Mariana Roberta 250 theo dõi 1 Videos 1N lượt xem 2012-11-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem983
Thích tỷ lệ 1.63%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 3.66%
Thẻ gắn
Meu Filmelindo
Giới thiệu
espero que goste (demorou muito para faser -.-) a e eu desenho muito mal
Mở