Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
AL BAQARA 2 Quran Pashto | Omar Khatab Translation 2021
European Boulevard
European Boulevard 54.7N theo dõi 71 Videos 9.51TR lượt xem 2021-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem143
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 53.85%
Thẻ gắn
Afghanistan Quran Pakistan Quran Dubai Pashto ksk pashto Love pashtu quran pakhto qoran pashto quran pushto quran tarjoma koran kohat baghlan mohammad you and GOD thank you change pray peace see all sign continue next barakatullah salim afghanistan quran pakistan quran quran translation
Giới thiệu
- Shaykh Bandar Bin Abdoul Azeez Baleela
- Omar Khatab
- بندر بن عبد العزيز بليله
- عمر الخطاب

Al-Baqarah
(Arabic: البقرة ‎, ’ al-baqarah ; meaning : " The Heifer " or " The Cow ") is the second and longest chapter (sūrah) of the Quran, It consists of 286 verses (āyāt), 6,201 words and 25,500 letters,
It is a Medinan surah, that is to say that it was supposedly revealed at Medina after the Hijrah, with the exception of the verses with regard to riba (interest or usury) which Muslims believe were revealed during the Farewell Pilgrimage, the last Hajj of Muhammad In particular, verse 281 in this chapter is believed to be the last verse of the Quran to be revealed, on the 10th of Dhul al Hijjah 10 A.H., when Muhammad was in the course of performing his last Hajj, 80 or 90 days before he died,
Surah al-Baqarah (Quran 2) enjoins fasting on the believer during the month of Ramadan,
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)