Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ياعيني على اللعب بس 🔥 أبن سوريا ببجي موبايل
ابن سوريا A_B_N_SYRIA
ابن سوريا A_B_N_SYRIA 30.1N theo dõi 60 Videos 142.16N lượt xem 2022-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem1.51N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 477.75N
Tỷ lệ tương tác 9.93%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#ابن_سوريا

#ببجي_موبايل

#ببجي

قناة ابن سوريا الجديدة

يوتيوب يحذف قناة ابن سوريا

ابن سوريا

سامر وحود

قناة ابن سوريا

حذف قناة ابن سوريا

ببجي موبايل

ببجي
Mở