Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Last To Take Hand Off Jet, Keeps It!
MrBeast
MrBeast 131TR theo dõi 734 Videos 22.04TỶ lượt xem 2022-11-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-31
Tổng số lượt xem88.37TR
Thích tỷ lệ 3.71%
Số lần bình luận104.36N
Tỷ lệ lượt xem 67.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 40.2TỶ - 46.64TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.89%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Close this and watch to the end to see who wins!

New Merch - https://shopmrbeast.com/
At the end I said we would offset all carbon emissions but what we actually did was offset it by 10x!!
SUBSCRIBE OR I TAKE YOUR DOG
╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗
║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣
╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝
----------------------------------------------------------------
follow all of these or i will kick you
• Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast6000/
• Twitter - https://twitter.com/MrBeast
• Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
• Im Hiring! - https://www.mrbeastjobs.com/
--------------------------------------------------------------------
Mở