Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2021-06-17 새벽예배 (디모데전서 강해 - 디모데전서 2장) - 박한수 목사
제자광성교회
제자광성교회 124N theo dõi 1465 Videos 67.06TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem32.15N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận77
Tỷ lệ lượt xem 25.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 14.62TR - 26.32TR
Tỷ lệ tương tác 7.18%
Thẻ gắn
제자광성교회 제자 광성 교회 제자광성 제자광성 박한수 박한수 박한수 목사 박한수목사 박한수 목사님 박한수목사님 박한수 목사님 설교 박한수 목사 설교 일산 교회 일산교회 설교 하나님 예수님 그리스도 성령님 신약 신약성경 신약강해 강해설교 새벽기도 새벽예배 디모데전서
Giới thiệu
예배를 보는 자가 되지 말고, 드리는 자가 됩시다.

제자광성교회 설교 말씀 공식 유튜브 채널입니다.
구독하시면 최신 설교 동영상을 업데이트 받아볼 수 있습니다.

2021-06-17 / 디모데전서 2장

[ 제자광성교회 ] 박한수 위임목사
제1성전 : 경기도 고양시 일산동구 일산로 462 (정발산동 1140번지)
제2성전 : 경기도 고양시 일산동구 하늘마을1로 72 (베스트요양원 옆)
전화번호 : 031-975-4004, FAX : 070-8277-2525
헌금계좌 : 301-0170-1798-71 (농협, 제자광성교회)
홈페이지 : http://www.jejaks.org

※ 새가족 등록을 원하는 분은 사전에 교회에 연락하시고 방문하셔야
예배에 참여하고, 등록하실 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.

미래세대후원 전용계좌가 개설되었습니다. (8월 12일)
[ 미래세대후원 방법 ]
1. 국내용 계좌 : 301-0277-1597-91 (농협, 제자광성교회)
2. 국외용 교회계좌번호
-church address: 462, Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
-bank(National Agricultural Cooperative Federation) account number: 301-0277-1597-91
-account holder: Jejakwangsungkyoheo(제자광성교회)
-bank address: 10, Goyangsicheong-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
-SWIFT Code : NACFKRSEXXX
3. 미래세대후원 입금하실때: 입금자명+미래세대
(예, 홍길동 미래세대)라고 꼭 기입해서 입금해주시기 바랍니다.

* 제자광성교회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
http://www.jejaks.org

* * * 제자광성교회 영상 저작권 및 광고 관련 안내 * * *
- 본 영상에 관한 저작권은 제자광성교회에 있습니다.
- 무단으로 퍼가는 행위, 배포 및 상업적 이용을 금지합니다.
- 제자광성교회 유튜브 영상은 선교 목적으로만 활용하며, 광고로 수익을 얻지 않습니다.
- 만약 영상에 광고가 재생된다면 영상에 삽입된 찬양의 저작권자에게 광고 수익이 돌아갑니다.
- 광고 종류는 유튜브 정책상 선정되는 것이므로 제자광성교회와는 무관합니다.

- 현재 제자광성교회에서는 3곳에만 설교 말씀을 업로드하고 있습니다.
https://www.youtube.com/c/제자광성교회jejaks (유튜브)
https://soundcloud.com/jejaks (사운드 클라우드)
http://www.jejaks.org (홈페이지)

- 불펌 적발시 법적 민형사상의 책임을 물을 수 있습니다.
We do not allow unauthorized conduct or commercial use of this video.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)