Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
反反復復聽・輕輕鬆松背 — 終生受用的英文短句
Kendra's Language School
Kendra's Language School 3.82TR theo dõi 593 Videos 323.92TR lượt xem 2021-03-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem564.96N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận95
Tỷ lệ lượt xem 14.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 411.27TR - 750.59TR
Tỷ lệ tương tác 1.81%
Thẻ gắn
learn study first school phrases words listening conversation speak 初级 聽力 基本 简单 短语 练习 英文 English 托福 TOEIC TOEFL IELTS 雅思
Giới thiệu
反復聽反復練高頻率使用的英文短句,直到能完全背誦下來。本視頻準備了200個英語短句,最適合做反復的聽說練習。

錄音按中文→英語→英語→中文→英語→英語的順序播放。英語會播放四次,只要跟著音頻反復練習,就能達到脫口而出的水平。 

告別菜鳥!1000個進階水平的英語短句 — 全面提升聽力口語水平
https://youtu.be/rGHWEki4pFQ

磨耳朵!英語長句500句
https://youtu.be/yenYs2IOsJc

想說又不會說的常用英語短句1000句(简体/繁體字幕)
https://youtu.be/5yjf1RvhflI
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)