Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The BEST way to reheat cold pizza 🍕‼️ #shorts
First We Feast
First We Feast 12TR theo dõi 902 Videos 2.66TỶ lượt xem 2022-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-07
Tổng số lượt xem98.87N
Thích tỷ lệ 4.23%
Số lần bình luận399
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 44.97TR - 52.16TR
Tỷ lệ tương tác 8.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu