Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【あー坊】Sunny Days! 踊ってみた
あー坊 踊ってみた
あー坊 踊ってみた 251 theo dõi 18 Videos 24.55N lượt xem 2020-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem763
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 546N - 1TR
Tỷ lệ tương tác 7.73%
Thẻ gắn
あー坊 踊ってみた Sunny Days! アイマリンプロジェクト アイマリン Sunny Days! 踊ってみた おどってみた
Giới thiệu
『約束は もう必要ないよね?』本家・使用楽曲様 → https://youtu.be/pvvomq79N6Q
振付本家様 → https://youtu.be/RUpojg61qrQ
Twitter
https://twitter.com/ayaka_OuO

Instagram
https://www.instagram.com/a_bou.0v0/
Mở