Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
10k DIAMONDS GIVEAWAYS 🔥🔥👑Dilli ff official #fflivetelugu#freefirelivetelugu#fflivegiveaways
Dilli ff official
Dilli ff official 11.5N theo dõi 264 Videos 245.13N lượt xem 2022-01-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-17
Tổng số lượt xem4.89N
Thích tỷ lệ 19.37%
Số lần bình luận76
Tỷ lệ lượt xem 42.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 614.25N
Tỷ lệ tương tác 34.88%
Thẻ gắn
Giới thiệu
HELLO DARLINGS ☺
WE ALL ARE TELUGU COMMUNITY PLAYERS😘
PROUD TO BE TELUGU PLAYERS🔥
SUPPORT ALL TELUGU YOUTUBERS😝
I TRY MY BEST 💯TO ENTERTAIN YOU GUYS
TAGS😇
#DILLI
#DILLIFF
#DILLIFFOFFICIAL
#TELUGUCOMMUNITY
#TELUGUPLAYERSFF
#GARENAFREEFIRE
#FREEFIRETELUGU
#FREEFIRETELUGULIVE
#FREEFIRELIVEGIVEAWAYS
#GIVEAWAYSTELUGU
#FFTELUGULIVE
#FFGIVEAWAYS
#RESEEMVODEGIVEAWAYSTELUGU
#TELUGUPLAYEESFF
#FFLIVE
#YOUTUBERSTELUGU
#DILLIFFTELUGU
#MUNNABHAIGAMING
#TELUGUGAMINGFF
#SURYABHAIGAMING
#VAMSINANIGAMING
#T4OFFICIAL
#MBGARMY
#MBGRAKESH
#SAAHOYT
#AGENT777
#KING777
#MY FRIENDS
#SANDY
#REVANTH
#CHARAN
#.....
#MAHIGAMINGZONE
#AJJUBHAI
#TOTALGAMING
#SAIRAMGAMER
#AJAYGAMER
#BALUGAMINGZONE
#FREEFIREUPCOMINGEVENTS
#FREEFIREEVENTS
#FREEFIREBESTGAMEPLAY
#FREEFIREBESTLOGOS
#FREEFIRELIVEINDIA
#ESPORTSTELUGU
#TELUGUGIVEAWAYS

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tags Ignore:
#freefirelivetelugu, #freefirelive, #freefire,free fire live in telugu,free fire telugu,free fire telugu live,live free fire,india free fire live,ff live telugu,free fire in telugu,garena free fire,free fire india,munna bhai free fire,telugu,total gaming live,ff live,free fire live giveaway,free fire giveaway live,garena live,free fire alok giveaway live,free fire free diamonds live,munna bhai live,free fire live with dj alok,ajju bhai live,telugu grandmaster,free fire ao vivo
Mở