Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Indian Music Scene featuring Donlakador Rynjah, Hegin Kipgen and Anshul Dawar
Rufus
Rufus 118 theo dõi 9 Videos 6.19N lượt xem 2020-08-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem276
Thích tỷ lệ 94.6%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 23.55%
Thẻ gắn
christuniversity furtados music indianmusic musicians anshuldawar anshul don donlakador christ bengaluru bangalore musicianstruggle indianmusicscene
Giới thiệu
This documentary covers story of three people in the field of music to find out the potential of music as a career in India today. .
1. A Choir Director at Chirst University Bengaluru - Donlakodor Rynjah
2. A store keeper at Furtados Bengaluru - Hegin Kipgen
3. A producer and then student - Anshul Dawar.
Talking about their journey in the field of music and the challenges they faced in their journey.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)