Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오징어게임에 나온 장인이 만든 우산 달고나!!! 성공할 때까지 도전해보았습니다!
허팝Heopop
허팝Heopop 3.84TR theo dõi 1898 Videos 3.25TỶ lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem1.12TR
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận1.47N
Tỷ lệ lượt xem 29.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 510.51TR - 918.91TR
Tỷ lệ tương tác 3.01%
Thẻ gắn
허팝 heopop gjvkq 달고나 우산 우산 달고나 오징어게임 오징어 게임 줄달리기 달고나 뽑기 세모 네모 동그라미 바늘 설탕 소다 sugar candy sugar squid game honeycomb honey comb sugar candy candy sugar candy soda korean game umbrella
Giới thiệu
실패할수록 먹을 수 있는 달고나는 많아진다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#허팝 #오징어게임 #우산달고나 #달고나 #heopop #squidgame #dalgona #honeycombcandy #honeycomb #sugarcandy #koreangame #game

[LIKE], [SUBSCRIBE] and [SHARE]!!!
●Heopop channel : http://goo.gl/pAHo88
●HeopopLife channel : https://goo.gl/wEKBJb
●HeopopGames channel : http://goo.gl/upcwMZ
●Heopop's Instagram : http://goo.gl/tDS7WY
Mở