Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Развод // Переезд в другой город // НЕ вязание
Анна и спицы
Анна и спицы 29.4N theo dõi 219 Videos 2.31TR lượt xem 2020-04-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem12.65N
Thích tỷ lệ 4.42%
Số lần bình luận201
Tỷ lệ lượt xem 43.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.29TR - 4.14TR
Tỷ lệ tương tác 20.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Личное видео на непростую тему. Прошу отнестись с пониманием. Если хотите прокомментировать то что я рассказываю, придерживайтесь правил хорошего тона.

Канал Евгении Стрелецкой (видео о том, как принимать решения) https://www.youtube.com/watch?v=bEDAf0sijMQ
Канал Марка Бартона https://www.youtube.com/channel/UCdliAx3gHPrWju5VPetxWEw
Канал Стеллы Васильевой https://www.youtube.com/channel/UCEHBNDyOWEjzzeg6lQWdV_A

Тест на вектора https://www.psy8.ru/tests/vectors
Канал "Вектора всем" Вячеслава Юнева https://www.youtube.com/channel/UCLOiOmjaBmcDEGAkyREDHXw

Мой Инстаграм https://www.instagram.com/anna__ocean/
Mở