Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
AMABUTHO EJADU EMBUMBULU (ENKANDLA, WITH JACOB ZUMA) By Ntokozo Ndlovu
Ntokozo Ndlovu
Ntokozo Ndlovu 18.2N theo dõi 385 Videos 5.37TR lượt xem 2021-07-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem59.53N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận292
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.82TR - 19.49TR
Tỷ lệ tương tác 6.35%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#EXCLUSIVE #IJADU #AMABUTHO #AMAHUBO #JACOB ZUMA #NKANDLA.
YOU CAN SUBSCRIBE AND LIKE ALL "UMBIMBI LWAMABUTHO SONGS AND DANCES ON THEIR ORIGINAL PAGE, HERE IS THE LINK BELOW.
https://www.youtube.com/channel/UCkxAQzsYb-xkRZnuQfoiaeA

PRESERVING OUR HERITAGE THROUGH IZAGA, IJADU AMAHUBO
Mở