Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PRONÓSTICOS 2021 - ENTREVISTA EN PARADIGMA 0 | ROSA MARIA CIFUENTES
Rosa Maria Cifuentes Canal Oficial
Rosa Maria Cifuentes Canal Oficial 152N theo dõi 412 Videos 17.41TR lượt xem 2020-12-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem147.87N
Thích tỷ lệ 95.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 97.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 26.91TR - 48.43TR
Tỷ lệ tương tác 3.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu