Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ήχος βροχής για χαλάρωση και διαλογισμό
co_driver
co_driver 6.77N theo dõi 1 Videos 1.19TR lượt xem 2016-04-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem618.09N
Thích tỷ lệ 77.1%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 112.47TR - 202.47TR
Tỷ lệ tương tác 0.31%
Thẻ gắn
Ήχος βροχής χαλάρωση διαλογισμό
Giới thiệu
Ήχος βροχής για χαλάρωση και διαλογισμό
Mở