Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주성민목사의 주담길 | 여러분의 첫사랑은 누구인가요? | #2 첫사랑 1편 [ JOY ]
JOY TV
JOY TV 117N theo dõi 2279 Videos 21.09TR lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem341
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 44.57%
Thẻ gắn
Church 교회 CTS 기독교 목사 복음 설교듣기 기독교TV 기독교방송 기독교채널 은혜로운 bible CTS라디오JOY 크리스천 라디오조이 JOY JOY TV 조이티비 주담길 주성민목사 세계로금란교회 주님을담는길 그때 그시절 목회자 목사님 첫사랑
Giới thiệu
- 주성민 목사의 주님을 담는 길. 첫사랑 1편

▶ 주담길 다른 편 보러가기 : https://youtu.be/1EM91Ag951A

➲ [ CTS ‘주의길 & 주담길’ 송출 날짜 & 시간 ]

* 주 일 - 18시 30분
* 화요일 - 13시 00분
* 수요일 / 금요일 - 21시 30분

➲ [CTS ‘주의길 | 주담길’ 단독 송출 시간]

* 매 일 - 14시 50분 ( 삶이 회복되는 찬양♫ / 주의길 )
* 수요일 - 07시 30분 ( 주님을 담는 길 / 주담길 )
* 토요일 - 22시 30분 ( 주님을 담는 길 / 주담길 )

------------------------------------------------------------------------------

■ 주성민목사 약력
- 목원대학교 신학과 및 동대학원 졸업
- 목원대학교 구약학박사(PH.D)과정 수료
- 국내 및 해외 부흥성회 및 목회자 세미나 강사로 활동중
- 세계로금란교회 담임
- 바람바람성령바람 주강사
( 주강사진 : 장경동, 김문훈, 주성민 목사 )

@ 세계로금란교회 홈페이지 : http://skn.or.kr/
@ 세계로금란교회 YouTube : https://bit.ly/3uF6eI3

-

🙏🏻은혜로운 말씀을 전하는 기쁨의 방송, JOY !
'구독 & 좋아요' 로 영상 선교에 함께 동참해주세요!
-
"선교는 사명, 후원은 동역"
나영선(나도영상선교사)에 약정해주시는 선교후원금은
영혼을 살리는 복음방송 콘텐츠 제작과 기독무화행사를 통해
'땅끝 복음 전파'의 절대 사명을 완수하는데 사용됩니다.

▶영상선교사 참여안내 : 02-6333-1003
▶ARS : 060-808-1004
▶CTS 영상선교후원 동참하기 : https://bit.ly/31Nxqcq
▶CTS 기독교TV 홈페이지 : http://www.cts.tv/

신앙생활에 감동이 되고 은혜가 되는
No.1 기독교 채널 CTS기독교TV
더 많은 복음 전파, 전도에 힘 쓰고자 합니다.

ⓒ 2021 All rights reserved by CTS기독교TV

* 모든 저작권은 CTS기독교TV에 있으며,
이 콘텐츠는 무단 다운로드 및 재배포를 금합니다.


#주성민목사 #주담길 #세계로금란교회 #CTS기독교TV #첫사랑
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)