Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Битва за чикушку
БУБА ШОУ
БУБА ШОУ 55 theo dõi 19 Videos 3.01N lượt xem 2019-08-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem875
Thích tỷ lệ 3.43%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 4.57%
Thẻ gắn
Giới thiệu