Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
나하은 (Na Haeun) - 2018 멜론 뮤직 어워드 베스트 댄스 후보소개 댄스 (2018 Melon Music Awards Best Dance Nominees Dance)
[Awesome Haeun]어썸하은
[Awesome Haeun]어썸하은 5.17TR theo dõi 513 Videos 818.27TR lượt xem 2018-12-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem13.49TR
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận16.73N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.14TỶ - 11.05TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.53%
Thẻ gắn
어썸하은 어썸하은TV Awesome Haeun Haeun 하은이 나하은 Na Haeun 댄스 K-POP 댄스신동 커버댄스 쏘스페셜 나하은 멜뮤 멜뮤어워즈 멜론 뮤직 어워즈 어워드 mma 2018 2018 mma melon melon music awards melon music awards na haeun na haeun 어썸하은 멜뮤 베스트 댄스 후보 소개 후보댄스 나하은 후보 댄스
Giới thiệu
안녕하세요 여러분~♡ 올해도 하은이가 멜론 뮤직 어워드에 나왔는데 멜뮤에서 하은이 보신분 손!♡♡ 올해도 감사하게도 초대해주셔서 출연 해서 춤으로 후보들 소개 하고~ 뜻깊은 시간 보내구 왔어요! 이번 영상도 재밌게 봐주시고~ 앞으로도 더더욱 열심히 할께용! 항상 응원해주시는 어썸니스분들 사랑하고 감사해요~♡ Hey guys~♡ Haeun was on MMA this year again! Did you guys all watch her on MMA?! PUT YOUR HANDS UP IF YOU DID~~!! It was such an honor to be invited again this year and to introduce the nominees through dancing! Thanks for all the support you guys give to her! We are so grateful and lucky to have so many Awesomeness~♡ Hope you guys enjoy this video! LOVE YOU GUYS SO MUCH! 옷정보/CLOTHES : 리팝키즈 & 키팝 / LIPOP KIDS & Kipop 인스타그램/Instagram : @lipop_kids , @kipop021 [나하은 / Na Haeun SNS] Facebook : https://www.facebook.com/haeun0116 Instagram : https://instagram.com/awesomehaeun Daum Fancafe : http://cafe.daum.net/Haeun09
Mở