Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
للأمانة التاريخية هذا تسجيل صوتي بيني و بين أحد السجناء الذي كان معي بسجن عكاشة و وعدته بنشره الجزأ1
المواطن الصحفي
المواطن الصحفي 71N theo dõi 1394 Videos 24.61TR lượt xem 2021-01-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-17
Tổng số lượt xem677
Thích tỷ lệ 4.73%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 4.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu
للأمانة التاريخية هذا تسجيل صوتي بيني و بين أحد السجناء الذي كان معي بسجن عكاشة و وعدته بنشره إسمعوا ما قال و لكم الكلمة .الجزأ الأول
Mở