Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BEDAH BAND #02 ANTARTICK BAND : DEBUT ALBUM PENUH SEMANGAT
SoundCorners
SoundCorners 48.5N theo dõi 125 Videos 6.91TR lượt xem 2021-01-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem449
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 0.9%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 91N
Tỷ lệ tương tác 14.92%
Thẻ gắn
Giới thiệu