Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
زفاف اوزجي جوريل وسركان تشاي اوغلو الثاني في ايطاليا
بالتركي ET
بالتركي ET 570N theo dõi 552 Videos 47.25TR lượt xem 2022-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-01
Tổng số lượt xem35.19N
Thích tỷ lệ 1.58%
Số lần bình luận36
Tỷ lệ lượt xem 6.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.39TR - 11.53TR
Tỷ lệ tương tác 2.6%
Thẻ gắn
Giới thiệu