Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Мама меня научила.
Kiohi
Kiohi 10.1N theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2018-01-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem217.23N
Thích tỷ lệ 4.55%
Số lần bình luận257
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 39.51TR - 71.16TR
Tỷ lệ tương tác 5.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Оригинал: https://www.youtube.com/watch?v=fBFwH6G6QwY
Mở