Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
70억명 중에 1명의 트런들
쌀튜브 Thal YouTube
쌀튜브 Thal YouTube 256N theo dõi 1614 Videos 108.46TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem67.33N
Thích tỷ lệ 0.58%
Số lần bình luận80
Tỷ lệ lượt xem 26.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 30.62TR - 55.14TR
Tỷ lệ tương tác 1.77%
Thẻ gắn
챌린저탑 천상계 LoL 리그오브레전드 League of legends 챌린저 Challenger top laner 트할 Thal Thal YouTube 쌀튜브 탑라이너 탑강의 챔피언강의 매드무비 롤하이라이트 롤 매드무비 챌린져 랭킹1등 롤 랭킹1등 플래티넘 롤 다이아 플레티넘 롤 브론즈 브론즈 롤 실버 실버 브론즈탈출 아프리카티비 개인방송 롤방송 서라벌게이밍 Seorabeol 서라벌 서라벌탑 롤강의 갱플랭크강의 요릭강의 아트록스강의 사일러스강의 트런들강의 나서스강의 케넨강의 모데카이저강의
Giới thiệu
┏━━━━━━━━━§§━━━━━━━━━━━┓
안녕하세요 쌀튜브 트할입니다!!
구독 좋아요 알람설정 부탁드리겠습니다!
개인방송주소 : http://bj.afreecatv.com/poos69
광고, 협찬 및 모든 문의는 아래 메일로 보내주세요
[email protected]
인트로BGM : Electro-Light - Symbolism
┗━━━━━━━━━§§━━━━━━━━━━━┛
#트할 #트런들 #챌린저
Mở