Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
라이엇도 놀란 롤드컵 최초 1렙 두꺼비 블루 동시 먹방 / 롤 고인물 하이라이트 # 53
오늘의 매드무비
오늘의 매드무비 120N theo dõi 1192 Videos 134.76TR lượt xem 2018-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem891.13N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận394
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 405.45TR - 729.82TR
Tỷ lệ tương tác 0.44%
Thẻ gắn
Giới thiệu
오늘의 (#롤 #하이라이트 #lol) 안녕하세요 오늘의 매드무비 오매형입니다 구독자 여러분 진심으로 감사드립니다 구독 해주시면 매일 재미있는 영상을 무료로 제공해드립니다 --------------------------------------------------------------------------- ●영상에 출연한 트위치 게이머 링크● https://www.twitch.tv/ogaminglol https://www.twitch.tv/nervarien https://www.twitch.tv/parnstarzilean https://www.twitch.tv/danijrm https://www.twitch.tv/hashinshin https://www.twitch.tv/yisusna https://www.twitch.tv/nagisatty https://www.twitch.tv/elementlolz https://www.twitch.tv/voyboy https://www.twitch.tv/scarra https://www.twitch.tv/rainbrain https://www.twitch.tv/proflupin https://www.twitch.tv/parnstarzilean https://www.twitch.tv/maxim https://www.twitch.tv/riotgames https://www.twitch.tv/filfgames https://www.twitch.tv/raydaug https://www.twitch.tv/nuraotu https://www.twitch.tv/elmiillor https://www.twitch.tv/nagisatty https://www.twitch.tv/rakin https://www.twitch.tv/themattayahu https://www.twitch.tv/lolwingz https://www.twitch.tv/proflupin https://www.twitch.tv/elementlolz https://www.twitch.tv/mayichi https://www.twitch.tv/unforgivenl0l https://www.twitch.tv/themattayahu --------------------------------------------------------------------------- ●이 영상에 사용한 브금● OLWIK - Taking Over (feat. Alexa Lusader) [NCS Release] Tobu - Life [NCS Release] Culture Code & Regoton ft. Jonny Rose - Waking Up [NCS Release] --------------------------------------------------------------------------- ●롤 영상선정의 기준● ▼라인전 라인전에서 갱승 or 피지컬 영상을 선호합니다 라인 1vs2 1vs3 비쥬류 챔피언 영상 많이 보내주세요! ▼조폭형 펜타킬,쿼드라킬 예)3~5명이서 우르르 몰려다니면서 한명씩 죽이는 상황은 선정에서 제외됩니다 ▼한타싸움 VS 한타싸움 펜타킬 쿼드라킬 보내지마세요! (5:5 싸움 4:5 X) 한타 싸움은 원보콤보 영상 또는 (2:5싸움이나 3:5 불리한 싸움만 보내주세요!) ▼학살형 펜타킬,쿼드라킬 예) 킬스코어가 압도적으로 유리한 상황에서 어떠한 무빙도 없이 어택땅 펜타킬 선정에서 제외됩니다 ▼마스터이 야스오 펜타킬 압도적인 템차이로 한명씩 썰어버리는 영상은 제외합니다 스코어가 3배이상되거나 슈퍼 양학하는 영상은 제외됩니다 주작이 의심이 있는 영상은 선정이 안됩니다 --------------------------------------------------------------------------- ●오버워치 영상선정의 기준● 오버워치 매드무비 선정 기준 재미있는 오버워치 영상을 보내주세요 영상을 제보하실 때 제목과 함께 보내주세요 영상파일에 이름 변경후 제목을 작성하신 후 보내주세요 예) 한조는 살아있다.MP4 예)듀오라서 행복해요.MP4 --------------------------------------------------------------------------- ●공통 사항● 영상을 제보해주시는 분들 중에 다른 채널과 동시에 제보하시는 분이 계신데요 중복 제보 자제 부탁드립니다. 동시 제보하시면 선정대상에서 제외할 수 밖에 없습니다 티어가 높다고해도 영상이 재미가 없다면 영상에 선정되지 않아요 핸드폰 화질로 찍어서 보내시면 선정에서 제외 됩니다 너무 끊기는 영상도 제외됩니다 ( 프레임 15이하 ) --------------------------------------------------------------------------- ●오늘의 매드무비 영상 신청하는 이메일● ▶롤 영상 신청 이메일 ( [email protected] ) 대소문자 상관 없습니다 영상을 직접 녹화하시거나 게임에서 녹화후 영상설명과 예) 뽀삐 리신궁 씹는법.WEBM ( WEBM 파일로 보내주세요 ROFL파일 보내지마세요 ) 영상 녹화 하는 방법 https://www.youtube.com/watch?v=fER5gjWFQT0 --------------------------------------------------------------------------- ▶오버워치 영상 신청 이메일 영상을 직접 녹화하시거나 게임에서 녹화후 영상설명과 함께 예)겐지 용검 6인궁 처치.MP4 ( [email protected] ) 대소문자 상관 없습니다 오버워치 영상 신청하는 방법 : goo.gl/DbI6GZ --------------------------------------------------------------------------- ▶배틀그라운드 영상 신청 이메일 ( [email protected]) 실버 이상 티어부터 보내주세요 웃기거나 신기한 영상은 티어 상관없이 보내주세요 --------------------------------------------------------------------------- 매드무비 신청 후 10일 정도는 기달려주세요 영상 신청한다고 다 나온다면 좋겠지만 모두 나올 수 없는 점 알려드립니다 게임을 하면서 미친듯이 잘하거나 엄청나게 웃긴영상만 보내주세요 보낸 영상은 다시 보내지마세요 --------------------------------------------------------------------------- ●Thumbnail- Crediter : 오매 TODAY MONTAGE Drawing by : 구글 / 제보해주세요 --------------------------------------------------------------------------- ●영상신청 ,제보 및 기타문의- -저작권- 동영상에 사용된 영상에 대한 문제가 있다면(이미지,노래,영상) 이메일 주세요 ( [email protected] ) 나는 바로 삭제 합니다 •IMPORTANT: If any artist or label has copyright issues with my videos (including artists of the images used), please send an e-mail to: ( [email protected] ) and I will remove it immediately!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)