Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
노인과 바다 #1ㅣ헤밍웨이ㅣ책 읽어주는 남자ㅣ오디오북 ASMRㅣ잠 잘때 듣는ㅣ세계 단편소설ㅣ리베르 출판사
따듯한 목소리 현준
따듯한 목소리 현준 443N theo dõi 244 Videos 23.49TR lượt xem 2021-06-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem63.34N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận179
Tỷ lệ lượt xem 14.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 28.82TR - 51.87TR
Tỷ lệ tương tác 4.61%
Thẻ gắn
책 읽어주는 남자 오디오 북 잠잘때듣는이야기 ASMR
Giới thiệu
인간은 패배하도록 창조된 게 아니야.
파멸당할 수 있을지는 몰라도 패배할 수는 없어.

- 노인과 바다 중에서


책 제목: 세계 단편 소설 40선
저자: 헤밍웨이, 오 헨리 외 지음
출판사: 리베르 출판사

* 본 서적은 출판사의 동의를 얻어 일부 낭독하였음을 알려드립니다.

#책읽어주는남자 #오디오북 #명작소설

노인과 바다 #1ㅣ헤밍웨이ㅣ책 읽어주는 남자ㅣ오디오북 ASMRㅣ잠 잘때 듣는ㅣ세계 단편소설ㅣ리베르 출판사
Mở