Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
미니언즈 뚜찌빠찌뽀찌
도라에몽
도라에몽 794 theo dõi 2 Videos 1.23TR lượt xem 2015-12-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem893.06N
Thích tỷ lệ 0.38%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 406.33TR - 731.41TR
Tỷ lệ tương tác 0.39%
Thẻ gắn
Giới thiệu
뚜찌빠찌뽀찌 원본 영상입니다.

+ 댓글 왜 막았누 유튭 씨~x거
Mở