Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
СТРИМ ФРИ ФАЕР||STREAM FREE FIRE||ИГРАЮ С ПОДПИСЧИКАМИ
Pupsik FF
Pupsik FF 113 theo dõi 10 Videos 364 lượt xem 2020-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 37.5%
Thẻ gắn
ФРИ ФАЕР ТОП
Giới thiệu
#DURecorder #live
ПОРАДУВАТЬ СТРИМЕРА ДОНАТ НА ЕКРАН :https://www.donationalerts.com/r/mastergash


Транслюйте чарівні миті в реальному часі за допомогою DU Recorder . Діліться іграми, фільмами, телешоу та матчами з більшою кількістю користувачів:
Android: https://goo.gl/s9D6Mf
iOS: https://goo.gl/nXnxyN
Mở