Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
biram mami šminku...
Nika Ilčić
Nika Ilčić 268N theo dõi 209 Videos 32.99TR lượt xem 2019-12-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem102.84N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 38.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 18.7TR - 33.67TR
Tỷ lệ tương tác 5.5%
Thẻ gắn
nikailčić nikailcic nikka
Giới thiệu