Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
닉처럼 쓸어버리는 고인물|'Cyclone' 배그 매드무비
크레이
크레이 35.4N theo dõi 1375 Videos 53.04TR lượt xem 2022-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-22
Tổng số lượt xem9.36N
Thích tỷ lệ 1.41%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 26.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.25TR - 7.64TR
Tỷ lệ tương tác 2.91%
Thẻ gắn
배그 배틀그라운드 배그 매드무비 배틀그라운드 매드무비 배그 프랙무비 고인물 매드무비 배그 고인물 배틀그라운드 고인물 배그 하이라이트 pubg pubg montage pubg movie 프로지망생 배그 프로지망생 배그 프로지망생 크레이 배그 프로 배그 프로게이머 배그 프로 매드무비 배틀그라운드 하이라이트 배틀그라운드 이스포츠 배그 고수 배그 마스터 배그 경쟁전 배그의 신 배그 랭커 젠지 피오 젠지 젠지 이노닉스 에스더 감도 배율연사 베릴 엠포 베릴그라운드 무반동 프로스크림 M4 스르륵
Giới thiệu
▶이 영상은 'Cyclone'님에게 영상을 제공받아 제작되었습니다.

Edited by CRAY

📌구독과 좋아요, 댓글 감사드립니다.
📌플레이어에 대한 이유없는 비방 댓글은 차단합니다.

#배그매드무비#배틀그라운드#Cyclone

[Cyclone]
- 감도 : DPI 400/일반 49/수직 0.85/조준 49/스코프 모드 44 /스코프 44(통합 스코프)
- 해상도 : 1728 X 1080
- 인게임 그래픽 : 올 매낮 텍스쳐 중간 렌더링 120 밝기 100
- FOV : 103
- 기타 장비 : Sound BlasterX G5 기켄 사블
· 키보드 : 해커 K640
· 마우스 : Gpro wireless
· 이어폰 : 삼성 AKG
· 마우스패드 : 일반 장패드
- 유튜브 채널 : https://www.youtube.com/channel/UCxzXSYQGDoj673E6_dvoZUg
- 방송국 : https://www.twitch.tv/wallcle29Forever - Jonezen
Invincible - Jonezen


♪outro
Song : Uomii - Empty
Follow Artist : https://soundcloud.com/uomii
Music promoted by DayDreamSound : https://youtu.be/-ttUzVG85Sg


Edit.
Adobe Premiere Pro CC
Adobe After effects CC

▶문의 [Contact]
✔ Email : [email protected]
✔ 빠른 답변을 원하신다면 디스코드 입장하셔서 디엠 주세요!
✔ 크레이 디스코드 소통, 매드무비 공지사항 등 확인하시려면!!
【 디스코드 참여 링크 - https://discord.gg/aksGHKWCeN 】
Mở