Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Starve.io | New update: New starter kit, New textures, and new langues
Gryfon
Gryfon 2.33N theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2018-01-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem41.23N
Thích tỷ lệ 94.3%
Số lần bình luận109
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.48TR - 13.49TR
Tỷ lệ tương tác 3.61%
Thẻ gắn
Games
Giới thiệu
Discord server: https://discord.gg/vApKU4n

TAG : NoTag
Starve.io Server : EU 5
My discord : #6834
Mở