Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
먹방 브이로그) 정상에서 김밥 컵라면, 매운 까르보나라 파스타, 경양식 돈까스, 크로와상 먹방!⛰
옹즈
옹즈 4.75N theo dõi 84 Videos 342.86N lượt xem 2020-03-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem679
Thích tỷ lệ 95%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 14.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 295.75N - 546N
Tỷ lệ tương tác 36.52%
Thẻ gắn
먹방 브이로그 브이로그 먹방 먹방 브이로그 폭식 야외 브이로그 먹방 등산 먹방 김밥 먹방 컵라면 먹방 까르보나라 먹방 파스타 먹방 경양식 돈까스 먹방 돈까스 먹방 크로와상 먹방 빵 먹방 먹방 vlog mukbang vlog korean food korean mukbang spicy noodles mukbang kimbap mukbang pasta mukbang fried pork mukbang croissant mukbang mukbang social mukbang eating show 돈까스 클럽 먹방
Giới thiệu
🙆🏻‍♂오늘도 영상 보러와주셔서 감사해요🙆🏻‍♂

🙇🏻‍♂구독과 좋아요, 알람설정 잊지마세옹즈!🙇🏻‍♂

🥯 Instagram : ongze_mukbang
🥯 e-mail : [email protected]
🥯 TikTok : ongze

#먹방브이로그 #먹방 #등산먹방
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)