Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
13 Amazing tricks that will take you to another level of work – Tips and tricks
TQT HACKS
TQT HACKS 1.89TR theo dõi 489 Videos 652.52TR lượt xem 2021-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-23
Tổng số lượt xem187.35N
Thích tỷ lệ 1.13%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 9.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 85.24TR - 98.87TR
Tỷ lệ tương tác 1.37%
Thẻ gắn
life hacks creative ideas simple inventions how to make diy ideas awesome ideas crafts experiment tricks life hack dc motor tips amazing life hacks diy 13 Amazing tricks that will take you to another level of work – Tips and tricks
Giới thiệu
Hello my dear friends, in this video I'm going to show you 13 Amazing tricks that will take you to another level of work – Tips and tricks
➥ Playlist 1000+ LIFE HACKS : https://bit.ly/35OdIPl
Mở