Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
タスマニアに行く
オーストラリア人のステチル
オーストラリア人のステチル 30.4N theo dõi 36 Videos 4.01TR lượt xem 2019-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem23.69N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận159
Tỷ lệ lượt xem 77.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.46TR - 12.92TR
Tỷ lệ tương tác 9.21%
Thẻ gắn
タスマニア 旅行
Giới thiệu
新しい旅に出やーす

【Twitter】https://twitter.com/sutehageAUSfan
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)