Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
의자.. 다들 보이시죠?
김종국 GYM JONG KOOK
김종국 GYM JONG KOOK 2.24TR theo dõi 18 Videos 72.04TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem1.32TR
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận3.12N
Tỷ lệ lượt xem 59.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 603.67TR - 1.08TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.09%
Thẻ gắn
김종국 짐종국 런닝맨 미우새 헬스 운동 유재석 하하 이광수 송지효 스포츠 김계란 bts 중독 꼰대희
Giới thiệu
지난번 푸시업 영상 때와 마찬가지로 운동 자세의 기본이 혼란스러울 때 무언가 본인 몸에 맞는 공식(?) 이 될 만한 가이드가 간절하던 그 시절(?) 을 떠올리면서 준비했습니다! ㅎ

이게 맞나? ㅎ를 연발하면서 이 영상 저 영상을 좀비처럼 찾아다니시는 수고를 덜어드리고 싶은 맘으로 .. ㅎ 참고하시고 많은 분들께 유용한 정보가 되길 바랍니다!

아 그리고 채널 첫 광고로 저의 가족 ㅎ 칼로바이 신제품 ‘프로틴 스파클링’을 소개해 드리게 됐습니다! 제가 모델인 만큼 가족 스페셜로 .. ㅋ

자세한 설명 영상에 정성스럽게 담았습니다~ ㅎ
칼로바이 파이팅! ㅎ

모두들 부상 없이 힘내십시오!칼로바이 구매처

[메인페이지]
http://www.calobye.com/5786

[프로틴스파클링 구매페이지]
https://bit.ly/3f1GsbT

#김종국 #맨몸운동 #칼로바이프로틴스파클링
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)