Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A DIOS SEA GLORIA
Motivacion Cristiana
Motivacion Cristiana 104N theo dõi 497 Videos 9.57TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem8.35N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận93
Tỷ lệ lượt xem 8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.52TR - 2.73TR
Tỷ lệ tương tác 17.8%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#MotivacionCristiana #FabioFory

Este es un ministerio independiente de tiempo completo. https://www.youtube.com/channel/UCQSzHmBZ7Re249lApAzSSaA/join
Para apoyarnos con tu ofrenda o donación o recursos técnicos Escribe al WhatsApp +573118600939
"La mies es mucha y los obreros pocos"
Mil gracias por apoyarnos.

Sígueme en Facebook: https://www.facebook.com/Motivaci%C3%B3n-Cristiana-696670187370937/
Instagram: https://www.instagram.com/foryfabio/?hl=es
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)