Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【APH】【ヘタリア】描いてみた
まほーしょーじょちゃん
まほーしょーじょちゃん 247 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2021-01-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem129
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 52.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 104.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu
最初は落書きのつもりだったベラ嬢です。
やっぱり女の子の方が描けるなぁ
Mở