Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Eladio Carrión ft. Bad Bunny - Coco Chanel (Visualizer) | 3MEN2 KBRN
Eladio Carrion
Eladio Carrion 3.64TR theo dõi 148 Videos 2.11TỶ lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-26
Tổng số lượt xem11.6TR
Thích tỷ lệ 3.09%
Số lần bình luận6.84N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.11TỶ - 3.8TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.68%
Thẻ gắn
eladio carrion bad bunny eladio carrion coco chanel coco chanel eladio carrion eladio 3men2kbrn 3men2 kbrn eladio carrion coco chanel bad bunny eladio coco channel 3men2 kbrn coco channel bad bunny 2023 bad bunny nueva cancion bad bunny eladio carrion
Giới thiệu
Eladio Carrión ft. Bad Bunny - Coco Chanel (Visualizer)
3MEN2 KBRN: https://rimas.ffm.to/3men2kbrn

Suscríbete al canal: https://rimas.ffm.to/yteladio

SEN2 KBRN VOL. 2 the album: http://sen2kbrn2.com/

Sigue a Eladio:
Spotify: https://rimas.ffm.to/spotifyeladio
Apple Music: https://rimas.ffm.to/applemusiceladio
Instagram: https://www.instagram.com/_eladiocarrion/

--
#EladioCarrrion #CoCoChanel #3MEN2KBRN #BadBunny
© 2023 Rimas Entertainment
Mở