Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
기네스CF 2 (은지원 안재현)
*붸붸
*붸붸 718 theo dõi 40 Videos 885.97N lượt xem 2018-02-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.88N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.75TR - 3.18TR
Tỷ lệ tương tác 4.38%
Thẻ gắn
G1 은지원 Eunjiwon jiwon Eun Ji Won Jiwon
Giới thiệu
은지원맥주
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)