Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
YouTube Rewind 2019 failed and its my fault!
PewDiePie
PewDiePie 111TR theo dõi 4500 Videos 28.48TỶ lượt xem 2019-12-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-20
Tổng số lượt xem13.99TR
Thích tỷ lệ 9.06%
Số lần bình luận50.01N
Tỷ lệ lượt xem 12.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 6.37TỶ - 7.38TỶ
Tỷ lệ tương tác 12.63%
Thẻ gắn
SATIRE youtube rewind 2019 youtube rewind youtube rewind 2018 youtube rewind but it's actually good youtube rewind good youtube rewind bad youtube rewind cringe youtube rewind pewdiepie azzyland will smith yt rewind youtube rewind youtube rewind 2019 pewdiepie youtube rewind 2019 meme youtube rewind 2019 pewdiepie reaction youtube rewind 2019 trailer
Giới thiệu
Why did youtube rewind 2019 flop? #rewind2019 fail epicly
100 CLUB MERCH OUT NOW!
https://represent.com/store/pewdiepie

(Thank you) Pewdiepie's Pixelings DOWNLOAD: iOS: https://buff.ly/2pNG0aT
Android: https://buff.ly/34C68nZ
#pewdiepie
#pixelings

Minecraft Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=mhgS6TNkX9Q&list=PLYH8WvNV1YEn9PkI2stxJWMs8GRit66Rz

My Stores: TSUKI: https://tsuki.market/

Merch: https://represent.com/store/pewdiepie

I drink GFUEL (affiliate link): https://gfuel.ly/31Kargr

My Setup (affiliate links): Chair: https://clutchchairz.com/pewdiepie/

Official Razer hardware:
Razer Nari Ultimate headset:
http://rzr.to/pdp-razer-nari
Razer Customs phone cases:
http://rzr.to/pdp-razer-case


NordVPN DOWNLOAD (affiliate link):
Go to
https://NordVPN.com/pewdiepie or
use code PEWDIEPIE for a special holiday deal. Get a 3-year plan with 81% off plus two amazing gifts: 4 extra months + NordPass password manager app (worth $194.61)

I stream on DLive (ad):
https://go.dlive.tv/pewdiepie
Mở