Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Episode 317 with Maestro Lucci Del - Gaudio
FMA Discussion
FMA Discussion 2.71N theo dõi 399 Videos 166.58N lượt xem 2022-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-28
Tổng số lượt xem145
Thích tỷ lệ 5.52%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 5.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 12.41%
Thẻ gắn
filipino martial arts fma kali eskrima arnis stick fighting knife defense martial arts
Giới thiệu
Follow Us on Facebook: https://www.facebook.com/groups/480537639528757

Interesting interview on Maestro Lucci's lenses on his combat Jiu Jitsu
Mở